پایاپال درگاه ایران

  1. saman1

    قیمت واقعی دلار چقدر است

    قیمت واقعی دلار چقدر است پیشنهاد محاسبه نرخ ذاتی دلار برای محاسبه نرخ ذاتی دلار راههای زیادی پیشنهاد شده اما در ایران معمولا روی تعدیل نرخ ارز با تفاوت تورم ایران و امریکا بحث می شود. موضوع اینجاست که این روش شدیدا به سال پایه حساس است و با انتخاب سال های پایه مختلف تقریبا همه اعداد بالا...