امنیت اسنپ

  1. SnappDriver

    دوربین داشبورد، آسودگی خاطر برای راننده اسنپ

    با پیشرفت فناوری، داشبورد خودروها هم در حال مجهز شدن به آخرین فناوری‌های روز هستند، دراین‌بین به‌کارگیری دوربین‌های کوچک در خودروها برای تصویربرداری از راه در حال گسترش است. این دوربین‌ها Dash-Cam نام دارند که از دو واژه Dashboard و Camera (دوربین) ساخته‌شده است. Dash-Cam گونه‌ای دوربین جانبی...