گامنو

  1. اسنپ مَستر

    ویدیو هومن گامنو برای اسنپ

    رپر معروف یعنی هومن گامنو در ساخت یک کلیپ تبلیغاتی برای اسنپ و به مناسبت آغاز بکار اسنپ شیراز شرکت کرده و رپ خونده.