انعام

  1. Amiri_Snapp

    داستان درست کردن بسته‌های هدیه برای مسافر اسنپ

    چیزی که من درباره مردم فراگرفتم اینِ که همه عاشق چیزای مجانی هستند. من وقتی شروع کردم به دادن بطری‌های کوچک آب به مسافرای اسنپ دیدم که امتیازهای من بیشتر شد. ناگهان یک لامپ تو سر من روشن شد و من فکر کردم باید شروع به دادن چیزای واقعاً خاص به اونها کنم. این شگفت انگیز است که چقدر چیزهایی رایگان...