اسنپ رز

  1. اسنپ مَستر

    اسنپ رز

    پس از فعال شدن این سرویس در اپلیکیشن اسنپ، خانم ها خواهند توانست از خدمات اسنپ رز که ویژه خانم ها است بهره‌مند شوند. رانندگان این نوع خدمات بانوانی محترمی هستند که در اسنپ مشغول به فعالیت هستند. متاسفانه حال حاضر انتخاب این سرویس در اپلیکیشن اسنپ غیر فعال است و به‌زودی در دسترس کاربران قرار...