اطلاعات عمومی

  1. ر

    چند واژه نادرست ماشینی

    چند واژه نادرست خودرویی بعنوان رانندگان اسنپ، همه ما در موقعیت های زیادی با افراد مختلف هستیم، بعلاوه اینکه در همین زمانی که همراه مسافر هستیم در شهر هم تردد داریم و ماشین های زیادی رو میبینیم شاید بخوایم با مسافر اسنپ درخصوص خودرویی گفتگو کنیم. پس بعنوان یه راننده اسنپ بهتره که اطلاعات...