بخشودگی جریمه

  1. اسنپ مَستر

    3 روش پرداخت برای بخشودگی دير کرد جرايم رانندگی

    برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، دیرکرد برآمده از عدم پرداخت جرائم رانندگی تا پایان سال 95، مورد بخشودگی قرارگرفته و دارندگان خودروهای دارای جرائم دیرکرد تا پایان آذرماه 96 زمان‌دارند بجای پرداخت 2 برابری، اصل مبلغ را بپردازند. روش نخست:پرداخت جرائم رانندگی در سامانه راهور 120 رانندگان اسنپ و...