درآمد اسنپ

  1. اسنپ رز

    انعام در اسنپ قانونی هست یا نه؟

    سلام من نمیدونم اگه یکی گفت که بقیه پول رو نمی خواد این اشکال نداره که ما هم قبول کنیم ؟ این بر اساس مقررات اسنپ چطوری هست ؟