موسیقی

  1. SnappDriver

    تاثیر موسیقی در اسنپ

    سلام بچه‌ها من عقیده دارم که موسیقی حداقل دو تأثیر مهم در حوزه رانندگی داره، مخصوص برای ماها که در اسنپ کار می‌کنیم و بیشتر ساعات روز در حال رانندگی هستیم. یک اینکه با تأثیر نامحسوس روی نحوه رانندگی، درنهایت میزان ایمنی ما و سرنشینان رو تعیین میکنه مثلاً تفاوت بین رانندگی هنگام گوش کردن به یه...