قطعات خودرو بی ام و

  1. B

    مفهوم چراغ‌های هشدار روی داشبورد ماشین‌های بی ام و ( مدل‌های 2015 به بعد)

    به عنوان یک قاعده کلی در تمامی انواع خودروهای بی ام و، رنگی که این علامت ها با ان نمایش داده می شود، نمایانگر اهمیت و شدت موضوعی می باشد که در مورد آن هشداری به راننده می دهد. مثل وقتی که چراغ هشدار قرمز است یعنی موضعی که در مورد ان هشدار داده می شود نیاز بسیار فوری به توجه جدی دارد. وقتی چراغ...