شرکت ساخت ویلا

  1. A

    پروژه سامسونگ آرل

    فروشگاه سامسونگ تبریز جزء جدیدترین پروژه هایی اجرایی آرل می باشد. این فروشگاه یکی از چندین پروژه اجرایی فروشگاه های سامسونگ به شمار می رود که توسط گروه معماران آرل در شهر تبریز به اجرا رسیده است. پس از تخریب ابتدا کار اهنگری آغاز شد. بعد از اتمام آهن کشی، نجارها زیرسازی دیوارکوب ها را ساخته و...