ستاره اسنپ

  1. اسنپ مَستر

    سیستم امتیازدهی اسنپ

    1. رتبه بندی 5 ستاره ای اسنپ از دو طریق رتبه بندی راننده و مسافر را معین میکند. سیستم امتیاز بندی از 1 تا 5 ستاره تنظیم شده است، که بالاترین امتیاز آن 5 ستاره است. در پایان سفر راننده باید به مسافر امتیاز بدهد. راننده امکان اضافه نمودن توضیحات را ندارد. مسافر میتواند بلافاصله یا حداکثر 24 ساعت...