تپسی

  1. S

    کار کردن در هر دو شرکت

    سلام خیلی از راننده های اسنپ ، تو تپسی هم کار میکنند و من خودم اینطوری هستم. زمانی که توی یه محله اسنپ نیست تپسی رو روی یه گوشیه دیگه روشن میکنم. هرکدوم زودتر مسافر بده قبول میکنم و میرم. البته همیشه اولویتم با اسنپه و با اسنپ کار میکنم و هر وقت اسنپ مسافر نداشته باشه تپسی رو روشن میکنم. نظر شما...