تعدیل اجاره بها چیست ؟

yasna1

New Member
Jan 12, 2019
1
0
1
yasnalawfirm.com
#1
در قرار داد های اجاره ای بین مستاجر و موجر با انقضای مدت اجاره ، رابطه استیجاری قطع نمی شود و قرار داد اجاره به همان صورت قبلی ادامه می یابد .
یکی از مباحثی که در قرار داد های اجاره ای مطرح می شود مبحث اجاره بها است . در برخی از موارد موجرین از تمدید اجاره با شرایط جدید خودداری می کنند و این امر موجب می شود که مبلغ اجاره بها طی چندین سال به علت عدم تغییر توسط طرفین و شاخص تورم ، مبلغ ناچیزی می شود که با ارزش ملک همخوانی ندارد . در این گونه موارد قانونگذار به موجر این اختیار را می دهد که برای جبران این اختلاف برای تعدیل اجاره بها به دادگاه مراجعه نماید .
برای دانستن اطلاعات بیش تر در این باره با وکیل دعاوی ملکی یسنا مشورت نمایید .