راهنمایی درباره بهتر کار کردن با نقشه یاب Waze

Aug 15, 2018
2
0
1
#1
من سه روزه اومدم اسنپ
یکم مشکل دارم برای کار با نقشه یاب ویز،
توی کوچه پس کوچه ها سردرگم میشم...
راهنمایی بکنید اگه امکان داره بفرمایید که چجوری با این نقشه یاب کار کنم تا راحت تر آدرس مسافر و پیدا کنم تا زودتر برسم؟؟؟
ممنونم