سوال در مورد مدارک برای ثبت نام راننده ها

Apr 24, 2018
1
0
1
#1
سلام
من همه ی مدارک م کامله ولی فقط برگ سبز خودرو م همراه م نیست.
کارت ماشین به تنهایی کفایت میکنه؟ یا حتما باید جفت ش باشه تا قبول کنن؟
 
Dec 11, 2017
19
7
3
#2
سلام
من همه ی مدارک م کامله ولی فقط برگ سبز خودرو م همراه م نیست.
کارت ماشین به تنهایی کفایت میکنه؟ یا حتما باید جفت ش باشه تا قبول کنن؟
سلام
حتما باید سند ماشین یا همون برگ سبز باشه