غیر فعال شدن دائمی راننده

Aug 14, 2018
1
1
1
#1
بنده چند ماهه که در مشهد راننده استپ هستم همین پنج شنبه و جمعه 170 هزار تومان اعتبار داشتم که آخر شب یک مسافر سوار ماشینم شد که به قول خودش میگفت راننده اسنپم و گفت 8 هزار تومان اعتبار دارم برات زدم ولی طرف یک خیابون اون ورتر پیاده شد و گفت یک 25 هزار تومن دیگه دارم که به 10 هزار تومن بهت میدم بقیش مال خودت من ساده هم قبول کردم ودر ضمن میگفت من خودم از این کارها زیاد کردم نترس مشکلی ایحاد نمیشه مکانیابو خاموش کن 10 دقیقه دیگه پایان سفرت بزن و همین شد که شنبه ساعت 4 که پول باید به حسابم میومد نیومد که هیچی حساب کار برینغیر فعال دائمی شد به پشتیبانی که زنگ زدم بعد از 37 نفر پشت خط بودن گفتن به علت مشکلات سوء استفاده از سیستم حساب کار بیت غیر فعال دائمی شده گفتم پولم می میشه همه پولم که از این طریق بدست نیاوردم گفتن تصفیه حساب هم باهاتون نمیشه و این شد که چون شغل اولم بود از کار بیکار شدم حالا آیا راهی هست که برگردم سر کارم ممنون میشم راهنماییم کنین