مسدود شدن دائم حساب کاربری راننده

Jun 30, 2018
1
1
1
#1
  1. سلام بنده راننده اسنپ هستم با توجه به اینکه حساب کاربریم مسدود شده با پشتیبانی هم که تماس گرفتم میگه اینجا علت غیر فعالی را نوشته: سوء استفاده از نرم افزارو دریافت سفر غیر واقعی.
    لطفا راهنمایی کنید تا من از غیر فعالی در بیام. ممنون
 
Likes: Ali215
Aug 20, 2018
1
1
1
#2
  1. سلام بنده راننده اسنپ هستم با توجه به اینکه حساب کاربریم مسدود شده با پشتیبانی هم که تماس گرفتم میگه اینجا علت غیر فعالی را نوشته: سوء استفاده از نرم افزارو دریافت سفر غیر واقعی.
    لطفا راهنمایی کنید تا من از غیر فعالی در بیام. ممنون
سلام برای منم همینجوری شده زنگ زدم گفتن فعال نمیشه دیگه اگه راهی پیدا کردین به منم بگین ممنون
 
Likes: Ali215
Oct 6, 2018
1
0
1
#3
  1. سلام بنده راننده اسنپ هستم با توجه به اینکه حساب کاربریم مسدود شده با پشتیبانی هم که تماس گرفتم میگه اینجا علت غیر فعالی را نوشته: سوء استفاده از نرم افزارو دریافت سفر غیر واقعی.
    لطفا راهنمایی کنید تا من از غیر فعالی در بیام. ممنون