bbshop

New Member
Dec 29, 2018
2
0
1
bbshop.ir
#1
به عنوان یک قاعده کلی در تمامی انواع خودروهای بی ام و، رنگی که این علامت ها با ان نمایش داده می شود، نمایانگر اهمیت و شدت موضوعی می باشد که در مورد آن هشداری به راننده می دهد. مثل وقتی که چراغ هشدار قرمز است یعنی موضعی که در مورد ان هشدار داده می شود نیاز بسیار فوری به توجه جدی دارد.
وقتی چراغ هشدار نارنجی باشد یعنی این هسدار برای یک موضوع معمولی و شاید کم اهمیت باشد. مثلا فقط نیاز به انجام یک سرویس در مورد خودرو یا موضوعی شبیه به این مورد است.
رنگ های مثل آبی و سبز نشانگر این است که راننده اطلاعاتی در مورد موضوعی داشته باشد.
و در اخر چراغ های چشمک زن برای اطلاع دادن یک مسئله فوری به راننده هستند.
شاخص های روشنایی در داشبورد بی ام و را در لینک زیر مطالعه فرمائید.
سایت فروش قطعات خودرو بی ام وBBshop