هزینه های تاخیر در باربری بر عهده چه کسی می باشد ؟

saribar1

New Member
Jul 25, 2018
1
0
1
saribartehran.ir
#1
در هنگام اسباب کشی ممکن است اتفاقات ناگواری رخ دهد که باعث دیر رسیدن ماشینهای باربری به محل بارگیری شود . در این گونه موارد بررسی صورت می گیرد .دو حالت وجود دارد .اگر علت تاخیر از سوی کارگران باشد و آنها دیر به محل مورد نظر برسند در این صورت شرکت باربری باید مسئولیت را بر عهده بگیرد و از کل هزینه حمل و نقل و باربری مبلغی را کسر می کنند . اما اگر مشتری آدرس را اشتباه اطلاع رسانی کرده باشد یا زمان اسباب کشی با مناسبتی همزمان شده باشد در این صورت اسباب کشی به ترافیک می خورد و برای مشتری هزینه اضافی در نظر گرفته می شود .
مواردی که باعث می شود کارگران به موقع در محل بارگیری حاضر نشوند :
-طولانی بودن مسیر
-آشنا نبودن به مسیر
-حوادث غیر مترقبه و غیر منتظره
-تداخل ماموریتها
 
Last edited: