چند نکته در رابطه با یخچال بوش

Feb 12, 2018
1
0
1
ghaemservice.com
#1
یخچال های بوش از با کیفیت ترین و مرغوب ترین یخچال های اروپایی هستند. برخی از نکات مربوط به این یخچال ها عبارتند از:

1-یخچال فریزر بوش که تشکیل شده از اجزای مکانیکی و الکتریکی

2-یخچال را مستقیما به برق وصل نکنید بلکه از محافظ برق استفاده کنید.

3-در ابتدای استفاده از یخچال بوش ترموستات آن را بر روی عددی متوسط قرار دهید.

4-سعی کنید یخچال فریزر را دور از حررات قرار دهید.

5-در هنگام قرار دادن یخچال دقت نمایید فاصله ای بین دیوار و یخچال باشد.

6-در صورتیکه یخچال فریزر را جابجا کردید 2 ساعت پس از جابجایی آن را به برق نزنید.

7-بگذارید مواد غذایی خنک شود و سپس در داخل یخچال قرار دهید.

8-در صورت رفتن به مسافرت ترموستات یخچال را بر روی درجات کم قرار دهید.

9- در هنگام تمیز کردن یخچال حتما آن را از برق جدا نمایید.


تعمیر یخچال بوش