کولر روشن یا خاموش؟ مسئله اين است...!

آیا در اين فصل از کولر استفاده می کنید؟

 • بله همواره استفاده می کنم.

  Votes: 1 33.3%
 • گاها بنا به شرایط استفاده می کنم.

  Votes: 2 66.7%
 • بنا به درخواست مسافر عمل میکنم.

  Votes: 0 0.0%
 • نیاز نیست و استفاده نمی کنم.

  Votes: 0 0.0%

 • Total voters
  3
Sep 20, 2017
16
11
3
#1
استفاده از کولر خودرو تا چه زمانی اجباری هست؟!

درست روزی که هوا سرد شده بود کولر نزدم امتیازم از 5 اومد 4.98 !!!